Styret 2013

Det ble avholdt årsmøte den 21. januar, og det ble valgt ny leder av klubben. Kjell Ivar Larsen takket for seg etter flere år som leder av klubben.

 

Styret 2013:

Leder:           Mette Thomson, tlf 97703701, e-post metthoms@online.no

Kasserer:       Jan Fredrika Skjeltorp, tlf: 99582280, e-post jafrskj@online.no

Styremedlem: Christer Thorvaldsen, tlf: 97956876, e-post c-thorva@online.no

Styremedlem:  Simon Simonsen, tlf: 41234684, e-post: simonm.simonsen@gamail.com

Styremedlem:  Christian Aakre, tlf: 41515978, e-post: christian@mogb.no

Styremedlem:  Tom Vidar Syversen, tlf: 98420086, e-post: t-vsyv@tele2.no

Varamedlem:   Cathrine Skjeltorp, tlf:                  , e-post: cathrine.skjeltorp@gmail.com

Copyright © 2011 Moss BMX

Moss bmx klubb