Styret 2012 - kontaktinformasjon

Ordinært årsmøte ble gjennomført i januar og ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskapet ble avholdt i april. Nedenfor finner dere protokoller fra begge årsmøtene og revidert regnskap for 2011.

 

Styret i Moss BMX klubb med kontakter finner du nedenfor.

Gunn Eva har begynt på en ny utdanning og har derfor bedt om å få tre ut av styret.

Cathrine Skjeldtorp har sagt ja til å ta ansvar for kiosken sammen med Line Skjeldtorp.  

 

Copyright © 2011 Moss BMX

Moss bmx klubb