Invitasjon til Nordisk mesterskap i Råde 5. August 2017 05.06.17

Ingress

Østfold Bmx klubber (Råde, Moss, Gressvik og Aremark) inviterer til Nordisk mesterskap på Råde Bmx arena lørdag den 5. august. Påmelding på www.eqtiming.no innen 10. juli.

Tekst
Vedlegg

Copyright © 2011 Moss BMX

Moss bmx klubb