Invitasjon til Nordisk Mesterskap 2016 14.05.16

Ingress

Vedlagt invitasjon til Nordisk Mesterskap 2016 som arrangeres i Helsinki i Finland lørdag 6. august. Påmelding til Mette på metthoms@online.no innen tirsdag 21. juni.

Tekst
Vedlegg

Copyright © 2011 Moss BMX

Moss bmx klubb