Årsmøte 2013

Årsmøte ble avholdt den 21. januar 2013. Alle årsmeldinger og regnskap vil ble delt ut på årsmøtet.

Vedlagt nedenfor innkomne saker til årsmøtet og protokoll fra årsmøtet.

 

Copyright © 2011 Moss BMX

Moss bmx klubb